Algemene Voorwaarden

Welkom bij Oogstkaart!

 

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website www.oogstkaart.nl (de “Website”), op alle diensten die door Oogstkaart worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Oogstkaart aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. 

Door het bezoeken van onze Website en het registeren van een account gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Oogstkaart raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website of een van deze diensten (een “gebruiker”) aan, deze voorwaarden vooraf te lezen. Oogstkaart kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 

1 Oogstkaart Oogstkaart is een open platform. Oogstkaart B.V. voert regie over dit platform. Deze regierol is bedoeld om het platform functioneel, gebruiksvriendelijk en effectief te maken en houden. 
2 Publicatie materialen Alleen materialen die daadwerkelijk op een voorspelbaar en dus duidelijk moment beschikbaar zijn mogen worden gepubliceerd. 
3 Doel Het platform heeft als doel te komen tot hoogwaardig hergebruik van materialen. Alleen activiteiten die plaatsvinden in functie van dit doel zijn op dit platform toegestaan. 
4 Contact advertenties Reacties op materiaal-aanbiedingen verlopen standaard via onze materialen-scouts, met uitzondering van materialen die via een klantspecifieke omgeving (een betaald onderdeel van het platform) worden aangeboden. 
5Verantwoordelijkheid  Oogstkaart B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de aangeboden materialen, noch voor het proces dat zich voltrekt nadat interesse wordt getoond voor een aangeboden materiaal. Vanzelfsprekend vernemen we graag eventuele klachten over aanbiedingen, aanbieders of (potentiële) afnemers, , zodat wij waar mogelijk verbeteringen kunnen afdwingen. 
6 Gegevensgebruik  Oogstkaart B.V. zal de ingevoerde gegevens alleen gebruiken ter bevordering van haar doelstelling om te komen tot een circulaire economie (waarvan het optimaliseren van dit platform een belangrijk onderdeel is). 
7 Privacybeleid Oogstkaart B.V. zal de gegevens van de website gebruikers uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe wij uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. Oogstkaart B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving in acht.
8 Advertenties Door een geregistreerde gebruiker op www.oogstkaart.nl kunnen op de website materialen worden aangeboden of gezocht, zowel gratis als tegen betaling. Een advertentie omvat onder meer een foto, titel en omschrijving van het betreffende materiaal inclusief de contactgegevens van de aanbiedende partij. 
9 Garanties Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Aan informatie en getallen op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. 

10 Websites van derden De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden. Oogstkaart B.V. heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites.
11 Wijzigingen Oogstkaart B.V. kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 

Privacybeleid

 

In het privacy beleid laten wij u zien welke gegevens wij van u verzamelen, hoe wij hier mee omgaan en hoe wij uw privacy beschermen. 

 1. Gebruik van onze diensten

Om optimaal gebruik te maken van ons platform oogstkaart.nl en materialen te kunnen aanbieden op het platform dient u zich te registeren. Om u te registreren vragen wij u om uw persoonsgegevens in te vullen. Tevens kunt u gegevens in uw eigen profiel invullen. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden gerelateerd aan de diensten van Oogstkaart B.V..

2. Persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van:

 • mensen die zich registeren op www.oogstkaart.nl 
 • mensen die contact met ons opnemen via mail of telefoon
 • mensen die een contactformulier invullen op www.oogstkaart.nl
 • mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor en achternaam
 • Functie
 • Vestigingsadres en postadres
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen doordat u deze heeft ingevuld bij het registreren op www.oogstkaart.nl of doordat u contact met ons heeft opgenomen via een contactformulier, email of telefoon.

3. Doeleinden

 • We verwerken uw persoonsgegevens om u de diensten van Oogstkaart B.V. zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Om aanbieders van materialen en geïnteresseerden met elkaar in contact te laten komen zijn deze contactgegevens noodzakelijk.
 • Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’? Dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@oogstkaart.nl.

4. Registratie en account

Als u zicht registreert op www.oogstkaart.nl heeft u een account aangemaakt. De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen en zijn zichtbaar voor de medewerkers van van Oogstkaart B.V.. Deze gegevens kunnen ook zichtbaar worden gemaakt voor bezoekers van www.oogstkaart.nl, indien u een klantspecifieke omgeving op oogstkaart heeft. 

5. Contact

Heeft u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social media, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd kunt u contact met ons opnemen via info@oogstkaart.nl.

6. Nieuwsbrief

We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u uzelf heeft geregistreerd op www.oogstkaart.nl.. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om uw informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

7. Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

8. Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

9. Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

10. Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

11. Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit aangeven via info@oogstkaart.nl. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

12. Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u altijd contact opnemen met Oogstkaart B.V..

13. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

14. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

15. Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

16. Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

17. Uitschakelen en verwijderen
Wil u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

18. Links
Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

19. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

Vragen of een Verzoek indienen? 

Oogstkaart B.V.

KvK 74453092

info@oogstkaart.nl